TOEIC TEST Πτυχίο Αγγλικών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε | Ekmathisi.edu.gr

Τι είναι το TOEIC TEST ®;

Aποφασίσατε να δώσετε το πτυχίο γλωσσομάθειας TOEIC TEST για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς; Το πρώτο και κύριο μέλημά σας πρέπει να είναι η σωστή προετοιμασία σας πριν τις εξετάσεις. Τι σημαίνει αυτό; Οργανωθείτε, ενημερωθείτε και γνωρίστε το δίπλωμα το οποίο σκοπεύετε να δώσετε εξετάσεις. TOEIC είναι τα αρχικά των λέξεων Test Of English for International Communication.

Ιστορία

Αρχικά είχε σχεδιαστεί για να ελέγξει την ικανότητα επικοινωνίας στην Αγγλική, των επαγγελματιών που εμπλεκόταν σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Με τον καιρό το TOEIC αποδείχτηκε ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης που τελικά υιοθετήθηκε από πολλούς επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς φορείς παγκοσμίως. Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Όμιλοι

Η πλειονότητα των μεγάλων ομίλων του εξωτερικού, καθώς και περίπου 2.000 Ευρωπαϊκές εταιρείες, βασίζονται στο TOEIC® για την εξακρίβωση του επιπέδου του προσωπικού τους.Το TOEIC® με περισσότερους από 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, είναι ο ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας, και, με τη συχνή διεξαγωγή εξετάσεων, το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα.

Πως είναι η δομή της εξέτασης για το TOEIC TEST ;

Το TOEIC TEST χωρίζεται σε δυο μέρη :

 • Το Listening (ακουστικό) με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Διαρκεί 45 λεπτά.
 • Το Reading με 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής γραμματικής, λεξιλογίου & επεξεργασίας κειμένου. Διαρκεί 75 λεπτά.

Ο διαγωνιζόμενος ΔΕΝ εξετάζεται ούτε προφορικά, ούτε στην έκθεση όπως γίνεται σε άλλες εξετάσεις που επίσης πιστοποιούν την καλή γνώση της Αγγλικής (LOWER) και την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (ADVANCE).

Ενότητες Εξέτασης

Ερωτήσεις

Περιγραφή

Συνολική Διάρκεια

Κατανόηση προφορικού λόγου από CD(ListeningComprehension)

10

Φωτογραφίες

45

30

Ερωτήσεις – απαντήσεις

30

Διάλογοι

30

Σύντομες ομιλίες

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

(Reading Comprehension)

40

Ελλιπείς προτάσεις

75

12

Συμπλήρωση Κειμένων

48

Κατανόηση Κειμένων

Πόση είναι η συνολική διάρκεια του TOEIC TEST και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 2,5 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθεί η κατανόηση του γραπτού κειμένου (Reading). Παρακάτω αναλύεται περιληπτικά η δομή και η διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Προφορικός λόγος

 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) 45 λεπτά 100 ερωτήσεις.
  Μέρος Ι – Φωτογραφίες 20 ερωτήσεις.
  Μέρος ΙΙ – Ερώτηση – Απάντηση 30 ερωτήσεις.
  Μέρος ΙΙΙ – Σύντομες Συζητήσεις 30 ερωτήσεις.
  Μέρος VΙ – Μικροί Διάλογοι 20 ερωτήσεις.

Γραπτός Λόγος

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) 75 λεπτά 100 ερωτήσεις.
  Μέρος Ι – Συμπλήρωση Κενών 40 ερωτήσεις.
  Μέρος ΙΙ – Αναγνώριση Λαθών 20 ερωτήσεις.
  Μέρος ΙΙΙ – Κατανόηση Κειμένων 40 ερωτήσεις.

Ποία είναι η διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEIC TEST® ;

Η βαθμολογία στο TOEIC TEST ® καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα:

 • ένας βαθμός για το Ακουστικό μέρος (ListeningSection),
 • ένας βαθμός για το μέρος της Κατανόησης Κειμένων (ReadingSection)
 • ένα συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Ακουστικού μέρους και του μέρους της Κατανόησης Κειμένων.

Βαθμός

Ο βαθμός του καθενός από τα δύο μέρη κυμαίνεται από 5 ως 495. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10 ως 990. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.Οι στατιστικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για να μετατραπούν οι βαθμολογίες σε κοινή κλίμακα διασφαλίζουν ότι παρόμοιες βαθμολογίες στο TOEIC TEST ® υποδηλώνουν παρόμοια γνωστικά επίπεδα στην αγγλική γλώσσα.

Τι σκορ χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το TOEIC;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιεί ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι μέσου / βασικού επιπέδου , καλή / επίπεδο Lower ,πολύ καλή / επίπεδο Advanced και άριστη / επίπεδο Proficiency.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΘΜΟΣ
Άριστη/C2 Proficiency 905-990
Πολύ Καλή/C1 Advanced 785-900
Καλή/B2 Lower 505-780
Μέτρια/B1 Basic 405-500

Η κάθε εταιρεία ή ο αντίστοιχος δημόσιος φορέας κρίνει εάν ο εξεταζόμενος έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που ήδη έχει ή διεκδικεί.

TOEIC TEST
TOEIC TEST

Για πόσο καιρό είναι το σκορ του TOEIC έγκυρο;

Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ – τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα το επίπεδο των Αγγλικών σας παραμένει στα ίδια επίπεδα. Βεβαίως, κάθε υποψήφιος μπορεί να ξαναδώσει το τεστ σε περίπτωση που του το ζητήσει η εταιρεία του ή για να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο Αγγλικών του έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

 

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας, μια φορά τον μήνα. Επίσης μπορεί να επαναλάβει την εξέταση εφόσον το επίπεδο του στα Αγγλικά έχει βελτιωθεί και επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση υψηλότερου επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

 

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία;

Η διάρκεια της προετοιμασίας ποικίλει, ανάλογα με τις γνώσεις σας στα Αγγλικά και το τι επίπεδο πιστοποίησης ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε.

 

Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις TOEIC®;

Κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

 

Πόσο συχνά μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις TOEIC®;

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να εξεταστεί μία φορά κάθε 30 ημέρες. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει σε μεταγενέστερη ημερομηνία όποιον υποψήφιο υποβάλλει αίτηση αγνοώντας την παραπάνω οδηγία.

 

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων ενώ 1 εργάσιμη ημέρα αργότερα γίνεται η παραλαβή του πιστοποιητικού.

 

Μπορώ να δώσω τις εξετάσεις TOEIC® αν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν ο υποψήφιος χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις στις εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα TOEIC® της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, τρεις εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για τις ειδικές ρυθμίσεις.

 

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

Όχι. Υπάρχει ένα τεστ για όλους τους υποψήφιους.

 

Παίρνω πτυχίο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα;

Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν πτυχίο.

Πώς μπορείτε να ζητήσετε την αναβαθμολόγηση της εξέτασής σας στο TOEIC TEST

Η βαθμολόγηση των εξετάσεων που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση γίνεται από τους εξεταστικούς φορείς σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες αρχές αξιολόγησης. Τα πολλά και διαφορετικά στάδια ποιοτικής αξιολόγησης της διαδικασίας βαθμολόγησης διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Επανεξέταση

Αν παρόλα αυτά θέλετε να ζητήσετε την επανεξέταση του γραπτού σας, μπορείτε να το κάνετε το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για αναβαθμολόγηση. Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται από το Τμήμα Εξετάσεων στους εξεταστικούς φορείς και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε επιστολή που σας ενημερώνει για το νέο και οριστικό πλέον αποτέλεσμα.

Αν μετά την αναβαθμολόγηση το αποτέλεσμά σας αλλάξει, το τέλος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται και εκδίδεται νέο δελτίο επίδοσης υποψηφίου.

 

Ποιοι χρησιμοποιούν το TOEIC TEST;

Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων τόσο για πρόσληψη νέου προσωπικού όσο και στην αξιολόγηση παλαιότερων υπαλλήλων (προκειμένου να εκτιμηθεί αν χρειάζονται περεταίρω βελτίωση τα αγγλικά τους ώστε να ανταποκριθούν τις απαιτήσεις της δουλειάς, αν είναι ικανοί να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα σεμινάρια ή να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό). Επίσης, χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς πολλά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα το ζητούν ως προαπαιτούμενο φοίτησης.

Που αναγνωρίζεται το TOEIC TEST®;

 •        Α.Σ.Ε.Π.
 •          Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο.
 •          Πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
 •          Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

Το πιστοποιητικό του TOEIC TEST® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το TOEIC TEST® στα εξής επίπεδα:
μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900).
Επίπεδο Γνώσης

Επίπεδο ΑΣΕΠ Επίπεδο Γλώσσας Βαθμός
(Άριστη) (Proficiency) (905-990)
Πολύ Καλή Advanced 785-900
Καλή Lower 505-780
Μέτρια Basic 405-500

Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται επίσης από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά τους προγράμματα.

 

Πανεπιστήμια στο εξωτερικό

Πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το τεστ TOEIC® για εισαγωγή σπουδαστών σε αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα και για κατάταξη σε μαθήματα Αγγλικής που προσφέρουν. Επίσης, χρησιμοποιούν το τεστ για να αξιολογήσουν την πρόοδο των σπουδαστών τους και για να παρέχουν αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

 

Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί

Περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί, και προγράμματα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας σε 90 χώρες εμπιστεύονται το TOEIC® για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

TOEIC TEST

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ :

Βάλτε στόχους που είναι ρεαλιστικοί και μπορούν να επιτευχθούν με βάση το επίπεδό σας στα Αγγλικά. Να θυμάστε πάντα ότι οι εξεταστικές για το TOEIC είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα, πράγμα που σας δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στην προετοιμασία σας.

Πριν αρχίσετε την προετοιμασία των εξετάσεων πρέπει να έχετε ενημερωθεί σχετικά με τη δομή, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του TOEIC.Η εξέταση περιλαμβάνει κατανόηση προφορικού λόγου και κειμένων. Γνωρίζοντας τι ζητάει το συγκεκριμένο δίπλωμα και κάνοντας όσα περισσότερα τεστ μπορείτε θα έρθετε πιο κοντά στο στόχο σας.

Πριν δώσετε τις εξετάσεις θα πρέπει να έχετε αποφασίσει πώς θα κινηθείτε αναφορικά με τον τρόπο μελέτης σας. Έχετε την δυνατότητα είτε να μελετήσετε μόνοι σας, είτε να μπείτε σε ένα τμήμα φροντιστηρίου, είτε να κάνετε ιδιαίτερα στο σπίτι.

Εάν αποφασίσετε να κάνετε μόνος σας την προετοιμασία θα πρέπει να επιλέξετε ένα βιβλίο που θα έχει αναλυτικές οδηγίες ως προς τη δομή και το περιεχόμενο του τεστ. Επίσης, θα πρέπει να σας δίνει αναλυτικές και κατανοητές απαντήσεις έτσι ώστε να μην έχετε απορίες και «κενά» σημεία.

Εάν η επιλογή σας είναι η συνεργασία με κάποιον καθηγητή (είτε σε τμήμα φροντιστηρίου είτε στο σπίτι) θα πρέπει να βρείτε έναν καθηγητή που να τον εμπιστεύεστε και να έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο πτυχίο. Μην ντραπείτε ποτέ να εκφράσετε όποια απορία και αν έχετε ,όσο ανόητη και αν σας φαίνεται!

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα  ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών  που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα