Πτυχία Γερμανικών

Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε κάποιο από τα πτυχία Γερμανικών; Μάθετε τα πάντα για τα πτυχία γερμανικών ανά επίπεδο, τις γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάποιος στο επίπεδο που θέλει να εξεταστεί, ώστε να επιτύχει και πολλά άλλα.

Δύο είναι οι φορείς που πιστοποιούν τη γλωσσομάθεια στην Ελλάδα σε ότι αφορά τη γερμανική γλώσσα: Το ινστιτούτο Goethe και το υπουργείο παιδείας με το Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Και οι δύο αυτές εξετάσεις διαμορφώνονται και καθορίζονται από το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, το οποίο ορίζει 6 βαθμίδες γλωσσομάθειας. Α1/Α2/ Β1/ Β2/Γ1/ Γ2.

Goethe Institut

Fit in Deutsch 1 ( A1)

O υποψήφιος προκειμένου να αποκτήσει το πτυχίο Γερμανικών επιπέδου Α1, θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να κατανοεί σε καθημερινές περιστάσεις απλές ερωτήσεις, μηνύματα, πληροφορίες από το τηλέφωνο ή το ραδιόφωνο και σύντομες συνομιλίες,

 • να διακρίνει τις σημαντικότερες πληροφορίες σε γραπτά σύντομα μηνύματα, αγγελίες, περιγραφές, επιστολές και απλά δημοσιογραφικά άρθρα,

 • να γράφει σύντομα προσωπικά μηνύματα,

 • να παρουσιάζει τον εαυτό σου στα πλαίσια μιας συζήτησης και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον εαυτό του,

 • να θέτει απλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συζητήσεων πάνω σε οικεία θέματα και να δίνει τις ανάλογες απαντήσεις, σε καθημερινές συνθήκες να διατυπώνει συνηθισμένες παρακλήσεις, προτροπές ή ερωτήσεις και να δίνει τις ανάλογες απαντήσεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Fit in Deutsch 1.

Fit in Deutsch 2 ( A2)

O υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να κατανοεί σε καθημερινές περιστάσεις απλές ερωτήσεις, ειδήσεις, μηνύματα στο τηλέφωνο, πληροφορίες από το ραδιόφωνο και σύντομες συνομιλίες,

 • να αντλεί τις σημαντικότερες πληροφορίες από γραπτά σύντομα μηνύματα, αγγελίες, περιγραφές, επιστολές και απλά δημοσιογραφικά κείμενα,

 • να γράφεις σύντομα προσωπικά σημειώματα

 • να παρουσιάζει τον εαυτό του στα πλαίσια μιας συνομιλίας και να απαντά σε ερωτήσεις που τον αφορούν, σε συζητήσεις για θέματα που τον αφορούν να διατυπώνει απλές ερωτήσεις και να απαντά ανάλογα,

 • να κάνεις συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, να διατυπώνει παρακλήσεις ή προτάσεις και να απαντά ανάλογα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Fit in Deutsch 2.

Zertifikat B1

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό και συνεκτικό λόγο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα σχέδια και τις απόψεις του.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το Zertifikat B1.

Zertifikat B2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη γλώσσα-στόχο, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το Zertifikat B2.

Zertifikat C1

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί εκτενή ραδιοφωνικά κείμενα, ραδιοφωνικές εκπομπές και διαλέξεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων, μεταξύ των άλλων και εκτενών, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις, μπορεί επίσης να γράφει εκθέσεις για σύνθετα θέματα, αναπτύσσοντας τις απόψεις του με σαφήνεια σε ορθά δομημένο κείμενο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αναγνώστη και να εκφράζεται προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, να διατυπώνει τις θέσεις, τις σκέψεις και τις απόψεις του με ακρίβεια και να παρουσιάζει εκτενώς τα δικά του πορίσματα.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το Zertifikat C1.

Zertifikat C2

Στο επίπεδο αυτό ο υποψήφιος οφείλει να κατανοεί χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζει και ακούει στα Γερμανικά, να συνοψίζει πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδει με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις. Επίσης μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνετε λεπτές νοηματικές αποχρώσεις ακόμα και σε σύνθετα θέματα.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το Zertifikat C2.

ΤΟ ΚΠΓ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εκτός από τα πτυχία Γερμανικών του Ινστιτούτου Geothe, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας παρέχει και αυτό αντίστοιχη πιστοποίηση. το ΚΠΓ είναι οι εξετάσεις που διοργανώνει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων και στόχο έχει την πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας των χρηστών μιας ξένης γλώσσας. Αξιολογείται λοιπόν στην εξέταση αυτή κατά πόσο και σε πιο βαθμό ο υποψήφιος είναι σε Θέση τόσο να κατανοήσει, όσο και να παράγει λόγο στην ξένη γλώσσα.
Οι εξετάσεις εκτός των άλλων γλωσσών διεξάγονται και στα Γερμανικά.

Ο σχεδιασμός του Τεστ έγινε με βάση το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για της γλώσσες και δεν ήταν ένα ήδη υπάρχον Τέστ που προσπάθησε να προσαρμοστεί στις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον στοιχείο που το διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες εξετάσεις γλωσσομάθειας είναι ότι θεωρεί ότι ο χρήστης της γλώσσας είναι Έλληνας και είναι σαφώς προσαρμοσμένο στις κοινωνικές συνθήκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Πράγμα το οποίο αναφέρεται και στις προδιαγραφές σύνταξής του. Για το λόγο αυτό ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να διαβάσει κείμενα και στην Ελληνική γλώσσα και να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής στη γλώσσα στόχο!

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί πως το ΚΠΓ εξετάζει και τις έξι γλώσσες με τον ίδιο τρόπο, οι εξετάσεις διεξάγονται με ενιαία διαβαθμισμένα Τεστ (δηλαδή π.χ. σε ένα Τεστ ο υποψήφιος εξετάζεται και για το Α1 και για το Α2 επίπεδο ταυτόχρονα) τα εξέταστρα είναι σαφώς χαμηλότερα καθώς δεν έχει ως στόχο το κέρδος και τέλος υπάρχει μέριμνα και για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξάγονται το Μάιο και το Νοέμβριο.

Α ΕΠΙΠΕΔΟ

Η εξέταση αποτελείται από ένα τέστ που περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:
Κατανόηση κειμένων, έκθεση, ακουστική κατανόηση, προφορικά.
Το σύνολο των ερωτημάτων του ενιαίου διαβαθμισμένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 μονάδων από τις οποίες οι 100 εξασφαλίζονται από ερωτήματα επιπέδου δυσκολίας Α1 και οι υπόλοιπες 100 από ερωτήματα επιπέδου δυσκολίας Α2.

 • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν συνολική βαθμολογία (δηλ. από όλες τις ενότητες) κάτω από 60 (δηλ. 1-59) δε χορηγείται πιστοποιητικό.

 • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 60 έως και 100 χορηγείται πιστοποιητικό Α1.

 • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 101 έως και 119 (που θα ήταν αποτυχόντες του Α2) χορηγείται, επίσης, πιστοποιητικό Α1.

 • Στους εξεταζόμενους που εξασφαλίζουν βαθμολογία από 120 έως 200 μονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2.

Β ΕΠΙΠΕΔΟ

Το ίδιο με το Α ΕΠΙΠΕΔΟ λειτουργεί και η κατανομή των ερωτημάτων και στο Β ΕΠΙΠΕΔΟ καθώς επίσης και η βαθμολογική βάση. Επίσης πάλι ισχύουν οι ίδιες ενότητες, των οποίων η δυσκολία φυσικά αναβαθμίζεται σε Β Επίπεδο.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το πιστοποιητικό επιπέδων Γ1 και Γ2 είναι καινούριο ως διαβαθμισμένο Τεστ (ως τώρα εξεταζόταν μόνο το Γ1 επίπεδο). Προορίζεται για τον απολύτως ικανό χρήστη της γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες . Ο υποψήφιος θα πρέπει να χειρίζεται τη γερμανική γλώσσα με άνεση, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, διαχωρίζοντας λεπτές αποχρώσεις και σύνθετες καταστάσεις. Ιδανικά θα πρέπει να καταλαβαίνει με ευκολία ότι ακούει και διαβάζει, να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικά γραπτά και προφορικά κείμενα . Να εκφράζεται αυθόρμητα και να τεκμηριώνει με επιχειρήματα το λόγο του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη εισαγωγή του Γ1 και Γ2 μπορείτε να βρείτε στις Προδιαγραφές Θεμάτων για τις εξετάσεις του επιπέδου Γ1 και Γ2.

Ελάτε στην Εκμάθηση και εξασφαλίστε με επιτυχία το πτυχίο που επιθυμείτε. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα πτυχία γερμανικών και τις απαιτήσεις τους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210.21.39.438 και στο 69.72.73.73.72 ή να μας στείλετε ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr .

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα