Λήγουν τα πτυχία Αγγλικών?

Λήγουν τα πτυχία Αγγλικών;-  «Πότε να δώσω εξετάσεις για πτυχίο Αγγλικών;» «Ποιο πτυχίο είναι κατάλληλο για μένα;». «Η κόρη μου θα δώσει το Cambridge, η φίλη της το TIE, ο γιος μιας φίλης το MSU και το Michigan. Είναι όλα το ίδιο; Ποια η διαφορά;» «Τί αναγνώριση θα έχει το πτυχίο μου σε Ελλάδα και Εξωτερικό;Λήγει το πτυχίο μου» Αυτές και άλλες πολλές απορίες απασχολούν γονείς και μαθητές κάθε χρόνο.Τον τελευταίο καιρό όσοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες, ακούν πολύ συχνά τη φήμη ότι τα πιστοποιητικά επιπέδου Γ2 (proficiency) ή Β2 (Lower) παύουν να έχουν ισχύ μετά από 2 ή 5 χρόνια και ότι πρέπει να ξαναδώσεις εξετάσεις για να το ανανεώσεις. Ισχύει τελικά αυτό;

Πόσα και ποιά είναι τα πτυχία Αγγλικών στην Ελλάδα;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλοί φορείς που παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Τα πτυχία Αγγλικών διακρίνονται ως προς το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα και ως προς το φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις για το κάθε ένα διαφέρουν ανάλογα με τα κριτήρια του κάθε φορέα. Η αναγνώριση τους όμως στην Ελλάδα δε διαφέρει, δηλαδή είτε έχεις το Cambridge, είτε το Michigan , είτε το ESB ή το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας κλπ το ελληνικό κράτος τα αναγνωρίζει όλα εξίσου.

Αναγνωρισμένοι φορείς

Cambridge

Το Cambridge ESOL αποτελεί τμήμα του αγγλικού πανεπιστημίου του Cambridge και διενεργεί εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα από το 1948 και διαθέτει μια ευρεία γκάμα πιστοποιητικών

Michigan

1. Tο Michigan State University (MSU) με τα πτυχία CELC και CELP. Είναι εξετάσεις που διενεργούνται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, και προσφέρονται για δύο επίπεδα, Lower (CELC) και Proficiency (CELP).

2.Οι εξετάσεις του Ινστιτούτου Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan που είναι τα πτυχία Certificate of Competency in English (ECCE) και Certificate of Proficiency in English(ECPE)

EDI

Οι εξετάσεις του αγγλικού φορέα EDI. Το EDI (Education Development International) είναι ένας διεθνής φορέας πιστοποίησης του Κέντρου Εξετάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI).

TOEIC

Το TOEIC® test. Είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πτυχία Αγγλικών πατήστε εδώ και δείτε τα όλα αναλυτικά.

Τι σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί (Β2,C1,C2 κλπ) που βλέπουμε δίπλα στις ονομασίες των πτυχίων ξένων γλωσσών;

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, που εμφανίζονται δίπλα στην ονομασία ενός πτυχίου ξένης γλώσσας, δείχνουν το επίπεδο στο οποίο αντιστοιχεί το πτυχίο αυτό σύμφωνα με το Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών» (CEFR), όπου αναγράφονται 6 επίπεδα γνώσης μιας γλώσσας: Α1 = Στοιχειώδης Γνώση, Α2 = Βασική Γνώση, Β1 = Μέτρια Γνώση, Β2 = Καλή Γνώση , Γ1 (C1)= Πολύ Καλή Γνώση και Γ2 (C) =Άριστη γνώση

Παγκοσμίως , αλλά και στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται φορείς διενέργειας εξετάσεων όλων των παραπάνω επιπέδων, πανεπιστημιακοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα τα πτυχία αξιολογούνται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταρτίζεται μια λίστα με τα πτυχία που γίνονται δεκτά Πανελλαδικά σε όλους τους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εντός Ελλάδας από των ΑΣΕΠ κατεβάστε εδώ το αντίστοιχο αρχείο ή επισκεφτείτε την σελίδα του ΑΣΕΠ.

Έχουν τα πτυχία Αγγλικών ημερομηνία λήξης;

Οι φορείς γλωσσομάθειας (πχ. Cambridge ή Michigan ή EDI) στο πιστοποιητικό που δίνουν δεν αναφέρουν ΠΟΥΘΕΝΑ ημερομηνία λήξης. Μόνο ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού. Στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένο ότι το πτυχίο από την στιγμή που τα αποκτάς και αναφέρεται στο αντίστοιχο ΦΕΚ για τον ΑΣΕΠ, έχει απεριόριστη χρονική ισχύ, για πάντα. Οπότε δεν λήγουν!

Στο εξωτερικό όμως δεν ισχύουν τα ίδια. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θέτει τα δικά του κριτήρια για την αποδοχή ή όχι μιας πιστοποίησης Αγγλικών. Όσο λιγότερος ο χρόνος από τότε που αποκτήθηκε, και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του πτυχίου, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από τα ιδρύματα . Σε κάθε περίπτωση όμως , οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους για αναλυτικές πληροφορίες.

Υπουργείο Παιδείας

Σας παραθέτουμε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στο ανάλογο ερώτημα για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας:

«Το ΚΠΓ – όπως και πολλά άλλα πιστοποιητικά στη χώρα μας. Έχει απεριόριστη χρονική ισχύ για το δημόσιο τομέα, σύμφωνα, τουλάχιστον, με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ιδιωτικός Τομέας

Στον ιδιωτικό τομέα είναι εξίσου ισχυρό – αν όχι περισσότερο – με άλλα πιστοποιητικά. Μετά την παρέλευση, όμως σημαντικού χρόνου από τη λήψη όλων ανεξαιρέτως των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, είναι λογικό ο ενδιαφερόμενος φορέας π.χ. ένας εργοδότης να επιθυμεί εκ νέου έλεγχο της γλωσσομάθειας με μια συνέντευξη ή κάποιον άλλο τρόπο, αφού το κάθε πιστοποιητικό πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια μια δεδομένη στιγμή, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την παρέλευση πολλών ετών κατά τη διάρκεια των οποίων όλοι οι κάτοχοι δεν χρησιμοποιούν συχνά την ξένη γλώσσα στην καθημερινότητά τους να μην έχουν την ίδια ικανότητα χρήσης της.

Αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα πιστοποιητικά που δεν έχουν «ημερομηνία λήξης» όπως και το ΚΠΓ.»

Τελος υπάρχουν 2 πιστοποιητικά που ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΛΗΓΟΥΝ. Το IELTS και το TOEFL . Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 2 χρόνια.  Είναι πιστοποιητικά με λίγο διαφορετική φιλοσοφία. Δεν έχουν κάποιο ποσοστό που πρέπει ο εξεταζόμενος να πετύχει για να πάρει το πιστοποιητικό αλλά τον αξιολογούν και του δίνουν βαθμό ανάλογα με το πόσο καλά τα πήγε.

Έλα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ekmathisi και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην ekmathisi κάθε μαθητής και μαθήτριά μας είναι ξεχωριστοί. Έλα να προσαρμόσουμε μαζί τόσο τον ρυθμό των μαθημάτων όσο και την ύλη τους σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις. Κάνε μαθήματα τις ώρες και ημέρες που εσύ μπορείς.

Εγγραφτείτε δωρεάν στο Newsletter μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσετε ένα αληθές όνομα και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να ενημερώνεστε από εμάς σε αυτό το email αλλά και να λάβετε δωρεάν τα ebooks του εκπαιδευτικού μας υλικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία και στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στο 69.49.06.17.33. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

Ξεκίνα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών τώρα