Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Προσόντα Καθηγητών - Εισηγητών

Όλοι οι συνεργάτες – καθηγητές ξένων γλωσσών του εκπαιδευτικού οργανισμού της Εκμάθησης είναι κάτοχοι άδειας διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας και οι εισηγητές μας είναι πιστοποιημένοι εισηγητές ξένων γλωσσών από τον ΟΑΕΔ με ειδικό Αριθμό Μητρώου Εισηγητή.

Επίσης να αναφέρουμε ότι οι καθηγητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι έμπειροι στο χώρο καθώς έχουν στο ενεργητικό τους πολλές ώρες διδασκαλίας τόσο στα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών όσο και σε μαθήματα μέσα σε εκπαιδευτικές τάξεις. Έτσι, γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που συνήθως συναντούν οι μαθητές μας και μπορούν να προσαρμόζουν τα μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του καθενός ξεχωριστά.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για ένα ενδεικτικό μέρος των καθηγητών με τους οποίους συνεργαζόμαστε στην ενότητα των καθηγητών ξένων γλωσσών.

Στην κορυφή