Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Επαγγελματικές Ειδικεύσεις

Στην Εκμάθηση έχετε την δυνατότητα να εκπαιδευτείτε σε όποια ξένη γλώσσα εσείς επιθυμείτε. Επιμορφώστε το προσωπικό σας πάνω στον δικό σας επαγγελματικό κλάση ενασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις επαγγελματικές ειδικεύσεις σε ορολογία που παρέχουμε:

Business English

business-english

  • Σχεδιασμένη ορολογία ειδικά για περιβάλλον εργασίας
  • Στοχευμένη εξάσκηση σε meetings, interviews, management, presentations κ.α.

 

Medical English

medical-english

  • Ορολογία κάλυψης γενικών ιατρικών θεμάτων
  • Αναλυτική στόχευση για ορολογία που αφορά doctors, pharmacy, nursing κ.ά.

 

Banking English

banking-english

  • Γενική κάλυψη τραπεζικών θεμάτων και οικονομικών όρων και συντομογραφιών
  • Αναλυτική ορολογία σε financial decisions, companies finance, capital markets και investments κ.ά.

 

Secretarial English

secretarial-english

  • Γενική κάλυψη γραμματειακών ορολογιών για εργασιακό περιβάλλον.
  • Αναλυτική στόχευση θεμάτων και ενοτήτων που αφορούν meetings, διαπραγματεύσεις, εξυπηρέτηση πελατών κ.ά.

 

English for Tourism

english-for-tourism

  • Γενική ορολογία τουριστικών επιχειρήσεων
  • Αναλυτική στόχευση για ορολογία που αφορά γραμματειακή υποστήριξη σε ξενοδοχεία, management, εξυπηρέτηση πελατών, παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διοίκηση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών μονάδων και άλλα.

Επίσης επαγγελματικές ειδικεύσεις σε:

MARKETING – MANAGEMENT (Αγορά)

ECONOMICS ( Οικονομικά)

ACCOUNTING (Λογιστικά)

ADVERTISING (Διαφήμιση)

MEETING – NEGOTIATION – PRESENTATION (Συνάντηση – Διαπραγμάτευση - Παρουσίαση)

PRODUCTION AND OPERATION (Παραγωγή – Λειτουργία)

SALES (Πωλήσεις)

REAL ESTATE (Αγοροπωλησίες ακινήτων)

RESTAURANT MANAGEMENT (Διοίκηση Εστιατορίου)

GENERAL MECHANICS (Γενική Μηχανολογία)

GENERAL LAW (Γενική Νομική)

GENERAL MEDICINE (Γενική Ιατρική)

MARITIME (Ναυτιλιακά)

Οι ειδικότητες μπορούν να είναι πραγματικά πολλές. Ελάτε στην Εκμάθηση ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τα προγράμματα εκμάθησης σύμφωνα με τον επαγγελματικό σας κλάδο και τις ανάγκες τις επιχείρησής σας.

Στην κορυφή