Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Ένταξη Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,45%

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ερζαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2013 - Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.3863 (ΦΕΚ με αριθμ.115/τ.Α΄/15-7-2010) που αφορά στην ανακατανομή των εισφορών μεταξύ Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.,ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας» προβλέπονται τα εξής:
«Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόμενων εισφορών κλάδων και λογαριασμών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας − Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2012 ύψος του ποσοστού ανέρχεται στο 10% των συνεισπραττόμενων εισφορών για το έτος 2011, 20% για το έτος 2012 και 30% για τα επόμενα έτη και για κάθε Οργανισμό. Τα ποσά των συνεισπραττόμενων αποδίδονται από το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. στους παραπάνω Οργανισμούς μειωμένα κατά τα ανωτέρω ποσοστά.»
Ως εκ τούτου το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2012, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2013, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2013.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2012, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 80% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (45%) του έτους 2012 στο έτος 2013.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2012, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2013.
  • Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης,γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ.
  • Στην Εκμάθηση αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία ένταξης της επιδότησης στον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%
  • Η ηλεκτρονική υποβολή υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
  • Η Εκμάθηση εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εταιριών που συνεργάζεται.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης:

Τα χρήματα που κάθε εταιρεία δικαιούται,εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής :

Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί). Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το 0,45%.

Παράδειγμα 1ο: Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 10 εργαζόμενους,καθένας από τους οποίους έχει μεικτές αποδοχές 1.000 Ευρω. Το ποσό που προκύπτει είναι αυτό που δικαιούται η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ (στις αρχές του επόμενου οικονομικού έτους), εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει εκμεταλλευτεί όλο το ποσό του προηγούμενου έτους δικαιούται να μεταφέρει το υπόλοιπο στο τρέχον έτος.

Παράδειγμα 2ο: Υποθέτουμε ότι μία μικρή εταιρεία έχει 5 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 2 έχουν μεικτές αποδοχές 850 ευρώ και οι άλλοι 3 έχουν μεικτές αποδοχές 650 ευρώ. Το ποσό που προκύπτει είναι 850(ευρώ) x 2(εργαζόμενους) x 14(μήνες) = 23.800 ευρώ x 0.45% = 107,1 ευρώ.  Και για τους άλλους 3 ισχύει 650(ευρώ) x 3(εργαζόμενους) x 14(μήνες) = 27.300 ευρώ x 0.45% = 122.85 ευρώ. Σύνολο η εταιρεία δικαιούται 229.95 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που δικαιούται η εταιρεία να χρησιμοποιήσει για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ.

Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδότησης του κάθε σεμιναρίου:

Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει έως και 33€ ανά άτομο ανά ώρα για ατομικό ή ομαδικό έως 3 άτομα. Το κόστος μειώνετε όσο αυξάνονται άτομα στα ομαδικά μαθήματα.

Παράδειγμα 1ο: Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 50 εργαζόμενους και 3 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών. Για κάθε συμμετέχοντα το ΛΑΕΚ θα επιστρέψει στην επιχείρηση : 33€ x 8 ώρες = 264,00€. Συνολικά η επιχείρηση θα λάβει : 264,00€ ανά συμμετέχοντα x 3 συμμετέχοντες = 792,00€

Παράδειγμα 2ο: Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 8 εργαζομένους με μεικτές αποδοχές κάθε ένας από αυτούς στα 800 ευρώ. Το ποσό που δικαιούται η εταιρεία είναι συνολικά 403,2 ευρώ. Η εταιρεία αποφασίζει ότι χρειάζεται να εκπαιδεύσει 3 από τους εργαζόμενούς της σε κάποια ξένη γλώσσα. Αν υποθέσουμε ότι το κόστος ανά άτομο ανά ώρα είναι πάλι 33 ευρώ τότε οι 3 εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια συνολικής διάρκειας 12 περίπου ωρών. Έτσι αν η εταιρεία ισομοιράσει τις διδακτικές ώρες, σε κάθε εργαζόμενο αναλογούν ατομικά μαθήματα 4 διδακτικών ωρών συνολικά. Διαφορετικά μπορούν να παρακολουθήσουν ομαδικά μαθήματα (εφόσον είναι έως 3 άτομα) συνολικής διάρκειας 12 ωρών.

Στην κορυφή