Πανελλήνιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210.21.39.438

69.49.06.17.33

Αθήνα - Πειραιάς - Αττική - Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ξένων Γλωσσών στο χώρο σας προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας!

Προφορικές εξετάσεις Ecpe - Michigan Proficiency

Αυτές τις μέρες διεξάγονται οι προφορικές εξετάσεις Μαΐου 2017 ECPE - MICHIGAN PROFICIENCY του Ινστιτούτου Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan.Οι περισσότεροι υποψήφιοι, βλέπουν την επιτυχία ως το αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς για την επίτευξη κάποιου στόχου.

Tο πιστοποιητικό ECPE (Proficiency) είναι ένα επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

H δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων Proficiency Michigan ECPE, περιλαμβάνει τέσσερης τομείς εξέτασης:

1. Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing),

2. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (listening),

3. Κατανόηση γραπτού λόγου – Κείμενο με Κενά - Λεξιλόγιο – Γραμματική (GCVR) και

4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking).

Εμείς σε αυτό το σημείο θα μιλήσουμε για το Speaking με χρήσιμα tips και συμβουλές που θα σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία των εξετάσεων του ECPE.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) Δύο υποψήφιοι: 25-35 λεπτά


Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές- 5 στάδια (parts) εξέτασης.

Part 1
Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου από τοv ένα εξεταστή σε κάθε ένα από τους δύο υποψήφιους ξεχωριστά. Κάποιες από τις ερωτήσεις μπορεί να σχετίζονται με το γενικότερο θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα επόμενα μέρη.


Part 2
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται πως είναι μέλη μίας επιτροπής και στον καθένα δίνεται από μία καρτέλα με σύντομες πληροφορίες για δύο εναλλακτικές που έχουν οι υποψήφιοι.Έχουν στη διάθεσή τους 2-3 λεπτά για να διαβάσουν τις πληροφορίες και να οργανώσουν τη σκέψη τους ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις επιλογές τους. Στη συνέχεια κάνουν μία σύντομη παρουσίαση/περίληψη των επιλογών τους κατά τη διάρκεια της οποίας ο άλλος υποψήφιος μπορεί να κρατάει σημειώσεις. Μετά την παρουσίαση ο δεύτερος υποψήφιος κάνει μία σύντομη εισήγηση για το ποία επιλογή από αυτές που άκουσε είναι η καλύτερη. Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το δεύτερο υποψήφιο. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.


Part 3
Σε αυτό το μέρος ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει στον άλλο την επιλογή που θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη. Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιοι συνομιλούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας επιχειρήματα ώστε να καταλήξουν σε μία από τις δύο επιλογές που έχουν προτείνει, αιτιολογώντας την απόφασή τους. Στο στάδιο αυτό δεν επιτρέπεται ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου.


Part 4
Στο μέρος αυτό ο πρώτος εξεταστής συστήνει το δεύτερο εξεταστή στους δύο υποψήφιους. Ο δεύτερος εξεταστής έχει το ρόλο ενός υψηλά ιστάμενου προσώπου (πχ πρόεδρος της επιτροπής στην περίπτωση μας). Οι δύο υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν δύο λόγους ο καθένας για την τελική επιλογή που έχουν κάνει και να υπερασπιστούν την επιλογή τους. Οι υποψήφιοι έχουν ένα διάστημα 2-3 λεπτών να ετοιμάσουν την παρουσίαση της τελικής τους επιλογής. Εδώ επιτρέπεται πλέον ο ένας υποψήφιος να βλέπει την καρτέλα του άλλου. Η προετοιμασία της παρουσίασης δε βαθμολογείται, αλλά οι δύο υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μιλήσουν Ελληνικά.


Part 5
O δεύτερος εξεταστής απευθύνει ερωτήσεις στον κάθε υποψήφιο σχετικά με τους λόγους που παρουσίασαν στο Part 4 ώστε να αιτιολογήσουν και να υπερασπιστούν την επιλογή τους.


Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προτεραιότητα στο speaking του ECPE έχει η ευχέρεια λόγου σε συνδυασμό με μία ταχύτητα ομιλίας . Μπορεί σε άλλα μέρη της εξέτασης οι "εξεζητημένες" λέξεις να παίζουν κάποιο ρόλο, στα προφορικά όμως δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε όλες τις "δύσκολες" λέξεις που μάθατε για το GCVR. Να χρησιμοποιείτε το δικό σας λεξιλόγιο. Είναι συχνά προτιμότερο για τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει πιο απλό λεξιλόγιο (σε λογικά πλαίσια), εάν αυτό τον διευκολύνει να μιλήσει με μεγαλύτερη ευχέρεια.


Πρέπει λοιπόν να εξασκηθείτε και να έχετε στο μυαλό σας τα εξής :


1. Να είστε ο εαύτος σας.
2. Να απευθύνετε ερωτήσεις στον εξεταστή στα πλαίσια μίας συζήτησης ανάμεσα σε τρία πρόσωπα.
3. Να είστε σε θέση να μιλήσετε για 1-2 λεπτά non-stop (μονόλογος) για να αναλύσετε και να τεκμηριώσετε δεδομένα πάνω σε κάποιες επιλογές σας,αποφεύγοντας όμως τους μακροσκελής μονολόγους.
4. Να ρωτάτε τον παρτενέρ / συνεξεταζόμενό σας για τα ενδιαφέροντα, τους στόχους του κτλ.
5. Να συζητάτε τα υπέρ και τα κατά διαφορετικών επιλογών με το συνομιλητή σας.
6. Να ετοιμάσετε μία παρουσίαση μαζί με το συνομιλητή τους
7. Να κρατάτε σημειώσεις όσο ο συνομιλητής / συνεξεταζόμενός σας παρουσιάζει τις επιλογές του.
8. Αποφύγετε να προετοιμάσετε κάποια συνέντευξη. Οι εξεταστές δεν εντυπωσιάζονται από δυναμικές εισαγωγές απόψεων, όταν αυτό δεν μπορείτε να το στηρίξετε καθ΄όλη την διάρκεια της συνέντευξης σας. Να χρησιμοποιείτε το δικό σας λεξιλόγιο.
9. Να μιλάτε με ολοκληρωμένες προτάσεις, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.
10. Η συζήτηση πρέπει να αποτελείται από πολλές σύντομες αλλαγές χρησιμοποιώντας φυσικά φράσεις του προφορικού λόγου στα αγγλικά όπως "absolutely", "well, that may be the case but think of...","You may be right, but let's not forget that...'' , "After hearing about both candidates, I think I would choose....''.
11. Εάν κάπου κολλήσετε, ξεκινήστε την πρόταση σας είτε αναδιατάσσοντας την σειρά των λέξεων ή βρίσκοντας άλλα λόγια. Αποφύγετε μεγάλες παύσεις.
12. Να δείχνετε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι.

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα 2 υποψηφίων που προετοιμάζοντα για Michigan Proficiency ECPE Interview Speaking.


Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάστε ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του ecpe - michigan proficiency. Πηγαίνετε στις εξετάσεις έχοντας εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που σας προσέφερε η συνεργασία σας μαζί μας,καθώς και τα χρήσιμα tips που σας αναλύσαμε.Η αυτοπεποίθηση,η αισιοδοξία και η καλή προετοιμασία είναι σύμμαχοι σας στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των εξετάσεων του Proficiency Michigan.

Στην Ekmathisi δε σταματάμε ποτέ τη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές μας που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών αλλά και για όλους τους επισκέπτες της σελίδας μας. Ελάτε στην Ekmathisi να σας δείξουμε τον τρόπο για να πετύχετε στα ανώτατα πτυχία.

Στην Ekmathisi θα βρείτε ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα, τις ανάγκες σας και στο επίπεδο σας, δηλαδή κάνετε μαθήματα που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας. Αν πάλι δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο μπορείτε να παρακολουθήσετε τα Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών μέσω Video που είναι διαθέσιμα όποια ημέρα και ώρα εσείς τα χρειάζεστε και μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα μας online-courses.edu.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πτυχία των Αγγλικών και στα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών που προσφέρουμε και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε το 210.21.39.438 ή στo 69.72.73.73.72. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@ekmathisi.edu.gr.

on 24 Μάιος 2017
Στην κορυφή